PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Кутак за осаму и поред њега сензорна просторна целина.
Светлећи балдахин у склопу просторне целине за осаму.
Сензорна целина.
Симболичка просторна целина са правим и реалним предметима, одражава реалан жибот деце.

Просторна целина-саобраћај. Деца имају прилику да се осамостале и да размењују искуства са децом из других група.
Просторна целина-фарма. Пратећи дечија интересовања и жеље, у сарадњи са родитељима смо направили фарму у једном делу собе.
“Водопад” цео хол у објекту смо преуредили тако да код деце изазива знатижељу и буди машту.Слика је само део пројекта “Прашума”
У овом пројекту смо имали родитеља који је у сарадњи са васпитачем преуредио хол.
Просторна целина - природа. Из пројекта “Свет око нас”...с арадња на релацији васпитач-дете-родитељ.
Приметили смо да деца воле да показују своје радове па смо дошли на идеју да један део у соби преуредимо и направимо тако да представља једну просторну целину.
”Скривалица” простор у соби искоришћен за сакривање. Пратећи дечија интересовања кроз игру дошли смо до тога да у соби направимо место где деца могу да се осамостале.
Просторна целина испред собе. Искористили смо коцке и неструктуирани материјал и деци омогућили да праве, граде, импровизују, размењују и сарађују.

Као провокацију уносимо полуструктуирани и неструктуирани материјал (вуна- непрерађена, пластични калемови, конац). Унет материјал код деце ствара велико усхићење. Деца манипулишу материјалима на различите начине.

У сарадњи са родитељима, деца доносе од куће своје хаљине, кошуље, сукње, јер су показали велико интересовање за модом. И тако смо направили центар где се налази сва гардероба, где су деца могла самостално да узимају шта желе и облаче.

Такође смо имали и један гардеробер са огледалом, где су се деца облачила и могла да се виде како им стоји оно што обуку.

Центар за осамљивање који се налази поред литералног дела, омогућује деци да се осаме, узму жељену књигу, посматрају, читају и листају.

Старија јаслена група 2

Деци је фокус пажње био на различитим начинима активностима и игара које су за циљ увек имале исти исход – да произведу различите звукове.

Средња јаслена група 1

Праћењем интересовања деце која су још у току адаптације тражила неко место где би се сакрила и играла, користили смо различите материјале од платна, реса, картона до „пуцкетавог“ наслона и слично.

У овом пројекту су били укључени и родитељи, где су нам помогли у изради скровишта.

Средња јаслена група 2

Циљ пројекта је био да се деца упознају и манипулишу различитим материјалима.

У овом пројекту користили смо мекани кутак, скривалицу, процесни пано и сензоперцептивну стазу.

Деца су прво посматрала, затим узимала у руку и тако испитивала материјале. А временом носећи материјале са једног места на друго су проходавала и учврстила свој ход.

Млађа јаслена група

У оквиру средине за учење, уредили смо интелектуални центар, где деца могу слободно да прилазе сликама, посматрају, показују и именују.

Скривалица са тракама (мобилијар) је деци омогућена да пролазе између трака које висе, покушавају да се сакрију и померају траке у правцима које желе.

Сензо-перцептивне табле омогућују деци да слободно истражују на њима.

Ракета – скривалица, пружа деци могућност да улазе, по једно или више деце, да се сакрију.

Центар за осамљивање који се налази поред литералног дела, омогућује деци да се осаме, узму жељену књигу, посматрају, читају и листају.

Старија јаслена група 1

Током октобра деца средње групе вртића „Фића“ започињу рад на пројекту „Трагом змаја“. Децу занима:

  • Где лети папирни змај?
  • Како лети?
  • Докле може да стигне?

Трагање започињемо пратећи правац ветра у односу на лишће, крошње и друге предмете у природи на које ветар делује. Деца праве заставу којом ће пратити правац ветра.

1. Посматрамо – уочавамо - енциклопедија о инсектима

2. Симболичко представљање грозд техника

3. Посматрање инсеката у природи

4. Истражујемо инсектаријум лупом

5. Посматрање инсекта помоћу микроскопа

Старија група – вртић Фића

Цртање истог цртежа левом и десном руком помаже развијању моторичко перцептивних способности, координације рука-око, орјентације у простору, концентрације и пажње као и веселом расположењу.

Предшколска група - вртић "Фића"

У млађој узрасној групи вртића „Фића“, током периода адаптације деца су била укључена у разноврсне и креативне игре и активности. Покретна игра „У шумици зека“, буди заинтересованост код деце и проширујемо је кроз различите садржаје. Отварамо тему пројекта „Где нестаде зека?“.

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм