PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Разноврсност употребе намирница у исхрани је једно од основних начела правилне исхране. Важно је да при планирању дневних јеловника једну те исту намирницу из неке групе не би требало често понављати из дана у дан, јер има довољно различитих намирница, па се сваког дана може стављати друга.

I група– житарице и производи од жита    

  • Најзаступљенија група намирница, која игра веома значајну улогу у исхрани деце.
  • Под житом се подразумевају зрели плодови пшенице, ражи, јечма, овса, пиринча, проса.
  • Намирнице из ове групе представљају важан извор угљених хидрата те се због тога сматрају извором енергетских састојака, имају висок садржај комплекса витамина Б, укуључујући и фолну киселину, сходно томе неопходне су за правилан раст и развој детета.
  • Како би производи направљени од ових намирница били што квалитетнији, користе се интегрално брашно, интегрални пиринач, овсене пахуљице, пшеничне клице итд.

У састав дневног оброка улазе следеће групе намирница:

I група– житарице и производи од жита;
II група – месо, риба, јаја и прерађевине од меса;
III група – млеко и млечни производи;
IV група – масти, биљне и животињске, маслац;
V група – поврће;
VI група – воће;
VII група – шећер и шећерни концентрати (мед,џем);
VIII група – остале намирнице (зачинско биље и др.)

 Правилном комбинацијом намирница и заступљеношћу свих група са одређеним процентуалним учешћем постиже се задовољење захтева у хранљивим и заштитним материјама и енергетској вредности оброка.

У  Предшколској установи „Врачар” оформљена је Комисија за специфичне видове исхране. Чланови Комисије су сарадници за исхрану и сарадник за превентивно-здравствену заштиту.

Оброци за децу чије здравствено стање захтева специфичну исхрану могу се обезбедити на два начина:

  1. Припремом у централној кухињи (у складу са могућностима, по принципу елиминационог јеловника)
  • израдом индивидуалног јеловника, који сарадници за исхрану обављају на основу потврде издате од стране доктора медицине, специјалисте одређене гране медицине.
  1. Родитељи обезбеђују оброк пратећи недељни јеловник

Да би се овакав вид исхране остварио, неопходно је да родитељи медицинску документацију доставе сестри на превентивној здравственој заштити у објекту у којем њихово дете борави. Након тога ће се заказати и одржати састанак на коме ће чланови Комисије за специфичне видове исхране детаљније упознати родитеља са целокупним процесом индивидуалне исхране.

Утицај исхране на правилан раст и развој деце предшколског узраста је од изузетног значаја, а у исто време то је и кључан период за формирање исправних навика у исхрани. 

Правилне навике стечене у предшколском узрасту чиниће снажан ослонац у очувању и унапређењу здравља  као и  у спречавању развоја незаразних болести у каснијем животном периоду.

Планирање исхране деце у предшколској установи Врачар обављају сарадници за исхрану, нутриционисти - дијететичари, у складу са  Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи.

Усклађеност колективне исхране у предшколској установи са дефинисаним нормативима, одређених поменутим Правилником , добија додатну важност у виду  кориговања евентуалних недостатака и неправилности породичне исхране.

Нутриционисти јеловник састављају на недељном нивоу.

За целодневни боравак деце у установи неопходно је обезбедити 75% енергетских потреба и 90% дневних потреба у протеинима животињског порекла, минералима и витаминима.

Дневни ритам исхране представља редослед и време сервирања оброка.

Појединачни оброци сервирају се у одређеним временским интервалима, у складу са физиолошким потребама деце, при чему се мора поштовати временски размак од три сата између оброка.

Сервирање оброка у ПУ Врачар одвија се по следећем распореду:

Доручак: 08:30-09 часова
Воћна ужина: 10-10:30 часова
Ужина: 11:30-12 часова
Ручак: 14:14:30 часова

Све намирнице које се користе у установи имају пратећу документацију о здравственој исправности. Такође се води рачуна о санитарно-хигијенским условима складиштења и чувања намирница, припреми и дистрибуцији хране, у складу са принципима добре хигијенске и произвођачке праксе.

Припрема хране обавља се у централној кухињи.

Оброци се затим, наменским возилима за транспорт хране, допремају дистрибутивним кухињама по објектима.

Правилан начин припреме и одговарајући начин сервирања оброка обезбеђује храну са максимално очуваном хранљивом вредношћу и добрим органолептичким својствима (пријатан мирис , укус и боја јела).

ПУ „Врачар” има једну централну и седамнаест дистрибутивних кухиња.

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм