PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Конкурс за упис деце у предшколске установе за радну 2021/2022. годину ће због великог интересовања родитеља и преоптерећености портала еУправе бити спроведен до 17. маја у 15.30 часова.

Сви захтеви (комплетна документација) поднета  у току претходне радне године није важећа у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину. Уколико дете претходним конкурсом није примљено у ПУ потребно је поново поднети комплетну документацију у току трајања наредног редовног Конкурса.

Упис деце се врши током целе године у складу са смештајним –просторним капацитетима и педагошким нормативима који су прописани Законом а који смо у обавези да поштујемо.

Напомињемо да услед поласка деце у вртиће, од 01.септембра, даљи упис деце тече знатно споријим темпом јер су вртићке и јаслене групе већ попуњене па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у јаслама и вртићима (исписа, одустајања...).

Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се спроводи даљи упис, уколико за то постоји могућност, тј. смештајним капацитетима.

 

УЗРАСТ ДЕЦЕ –За Конкурс у радној 2021/2022 години

ЈАСЛЕ - Јасленим групама припадају деца рођена у периоду од 01.03.2019. до 28.02.2021. године.

ВРТИЋИ - Вртићким групама припадају деца рођена у периоду од 01.03.2016 до 28.02.2019. године

ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ - Припремно предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2015. године до 28.02.2016. године.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ – Уколико подносилац подноси захтев за двоје и више деце из исте (уже) породице потребно је да то назначи у апликацији и наведе све потребне податке.

Ако је дете из породице већ уписано у ПУ „Врачар“ и похађа у 2021/2022 години потребно је на захтеву навести његове податке.

НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ - ПОСЛЕ КОНКУРСА (14.05.2021.ГОДИНЕ)

Сви захтеви поднети после редовног конкурса (после 14.05.2021. године) биће разматрани у ревизијама уписа почев од септембра 2021. године и  решавани сходно смештајним капацитетима Установе и нормативима прописаним Законом.

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Сву потребну (додатну) документацију послaти на маил адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Потребна додатна документација налази се на званичној страници ПУ „Врачар“.

Захтеви за упис деце у ПУ „Врачар“ подносе се искључиво преко портала еуправе.

Није потребно прилагати додатна документа осим у колико се не доказују посебни статус деце и родитеља,односно прилажу додатна документа.

Податке основних докумената препознаје потал е -Управе.

 

ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА

У пољу за АДРЕСУ РОДИТЕЉА –старатеља обавезно уписати email адресу.

Oна је неопходна за нашу будућу комуникацију (жалбени поступак,допуна захтева,одбијенице...)

Након добијања деловодног броја можете приступити уколико је то непоходно поступку допуне захтева додатном документацијом,а најкасније до 14.05.2021. године.

Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили тражене податке.

НЕПОТПУНИ,НЕТАЧНО ПОПУЊЕНИ И НЕБЛАГОВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНИ.

Услов за допуну документације је успешно поднета апликација чија се успешност огледа у додели деловодног броја након обраде захтева од ПУ „Врачар“ и то до 14.05.2021. године.

Мејл адреса Централне уписне комисије ПУ „Врачар“ је: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наслов маил поруке треба да буде у форми :

*ДЕЛОВОДНИ БРОЈ,МАТИЧНИ БРОЈ детета – ДОПУНА.

НПР: ( 7/707, 0106019715302 –ДОПУНА)

Садржај мејла

- у тексту мајла је неопходно навести име и презиме подносиоца, име и презиме детета, матични број детета, деловодни број и таксативно навести колико и којих (шта) докумената подносите.

Прилог:

-скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату. Слика не сме бити замућена, а текст,потпис и печат морају бити јасни и читљиви.

-као потврду да су документа примљена,подносиоцима ће стизати повратни потврдни мејлови.

НЕПОТПУНЕ,НЕТАЧНО ПОПУЊЕНЕ,У НЕОДГОВАРАЈУЋОЈ ФОРМИ ПОСЛАТЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ДОПУНЕ БИЋЕ ОДБАЧЕНЕ.

НЕОПХОДНА СУ ОСНОВНА ДОКУМЕНТА

ДОДАТНАСУ ПО ОСНОВУ ПРИОРИТЕТА ИЛИ СПЕЦИФИЧНОСТИ

 

НЕОПХОДНА

За уметнике:

*решење из Пореске управе о утврђеној основици,

*потврда из ПИО Фонда или потврда из Удружења уметника.

За студенте:

*потврда о студирању (за текућу школску годину)

За пољопривреднике:

*уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из ПИО Фонда

За родитеље запослене у иностранству:

*потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

За пензионере:

*решење,последњи чек или потврда из ПИО Фонда

Остало:

*уколико не припадате ни једној од наведених категорија, поребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.

 

 

ДОДАТНА

 

За самохране родитеље (један од наведених докумената):

*правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права,

*извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,

*извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрлог.

За децу са сметњама у психофизичком развоју:

*потврда надлежне здравствене институције.

За тешко оболелу децу:

*потврда изабраног педијатра.

За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

*решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељаку породицу или Уговор о хранитељству.

За децу тешко оболелих родитеља:

*решење о иинвалидитету или потврда изабраног лекара.

За лица на одслужењу казне:

*потврда казнено – поправне установе о издржавању казне.

За кориснике новчано социјалне помоћи:

*решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчано социјалне помоћи.

За остале осетљиве категорије:

*решење,потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.

ЦЕО ПРОЦЕС УПИСА ДЕЦЕ У  ВРТИЋЕ ЗА РАДНУ 2021/2022 БИЋЕ РЕАЛИЗОВАН ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, ПРЕКО портала еУправе

https://euprava.gov.rs/

 

ДИНАМИКА КОНКУРСА:

 • ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА: - од 29.03.2021.  до 14.05.2021. године.
 • ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ: - од 07.06.2021. године.
 • ЖАЛБЕНИ РОК: - од 07.06.2021.  до 16.06.2021. године.
 • РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ: - од 17.06.2021.  до 25.06.2021. године.

Портал е Управе је тренутно затворен, биће активиран првог дана почетка конкурса за упис деце.

 

 

ЈАСЛЕ: ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

1. Јасле „Палчић“  17 
2. Јасле „Звончић“ 46
3. Јасле „Бисер“ 70
4. Јасле „Мића и Аћим 50
5. Јасле „Луња“ 55
6. Јасле „Маза“ 50
7. Јасле „Чаролије“ 50


ВРТИЋИ:  ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

Вртић „Нада Пурић“ 8
Вртић „Свети Сава“ 10
Вртић „Так. анекс зграде 143
Вртић „Фића“ 12
Вртић „Гуливер“ 6


ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ТРАЈАЊУ ОД 4 ЧАСА

Вртић „Свети Сава“ 20
Вртић „Фића“ 20


 

ВРТИЋИ КОЈИ НИСУ У КОНКУРСУ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ/НЕДОСТАТАК СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА/

 

 1. ВРТИЋ „МИЋА И АЋИМ“
 2. ВРТИЋ „ЛУЊА“
 3. ВРТИЋ „БИСЕР“
 4. ВРТИЋ „ЛЕПА ВИТАС“
 5. ВРТИЋ „БУБАМАРА“

ОБЈЕКТИ

 • Вртићи
 • Јасле
 • Припремни предшколски програм