PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Јасле „Звончић“

Симе Игуманова 16

Тел: 011/2457-862

Нашу традиционалну манифестацију обележили смо осмехом, игром, срећом. Ширили љубав и радост а све то за добробит деце која су била заједно са родитељима и васпитачима били активни учесници.

Просторна целина-саобраћај. Деца имају прилику да се осамостале и да размењују искуства са децом из других група.
Просторна целина-фарма. Пратећи дечија интересовања и жеље, у сарадњи са родитељима смо направили фарму у једном делу собе.
“Водопад” цео хол у објекту смо преуредили тако да код деце изазива знатижељу и буди машту.Слика је само део пројекта “Прашума”
У овом пројекту смо имали родитеља који је у сарадњи са васпитачем преуредио хол.
Просторна целина - природа. Из пројекта “Свет око нас”...с арадња на релацији васпитач-дете-родитељ.
Приметили смо да деца воле да показују своје радове па смо дошли на идеју да један део у соби преуредимо и направимо тако да представља једну просторну целину.
”Скривалица” простор у соби искоришћен за сакривање. Пратећи дечија интересовања кроз игру дошли смо до тога да у соби направимо место где деца могу да се осамостале.
Просторна целина испред собе. Искористили смо коцке и неструктуирани материјал и деци омогућили да праве, граде, импровизују, размењују и сарађују.

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм