PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Циљ пројекта је био да се деца упознају и манипулишу различитим материјалима.

У овом пројекту користили смо мекани кутак, скривалицу, процесни пано и сензоперцептивну стазу.

Деца су прво посматрала, затим узимала у руку и тако испитивала материјале. А временом носећи материјале са једног места на друго су проходавала и учврстила свој ход.

Млађа јаслена група

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм