PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Преузмите РАСПОРЕД.

КАКО ОСТАТИ СИГУРАН

 

Општи подаци о установи и окружењу

Предшколска делатност  на територији општине Врачар организовано почиње са функционисањем  након  II светског рата, мењајући своју организацију, обим и мрежу објеката и прилагођавајући је потребама житеља општине и материјалним могућностима финансијера који су се такође смењивали на релацији општина и град. И сам назив  мења се неколико пута: Центар  за непосредну дечју заштиту; Установа за дневни боравак деце, исхрану, одмор и рекреацију деце, омладине и одраслих  „Врачар“ до актуелног назива  Предшколска установа „Врачар“. Установа је локацијски смештена на веома малу квадратуру (у пречнику око 3км најужег градског језгра) на којој је заступљена  комбинације урбане  градње и пространих зелених површина.

Седиште Предшколске Установе „Врачар“ налази се се у Бјелановићевој улици број 2. У склопу установе постоје три наменски грађена објекта (јасле и вртићи), четири објекта за узраст деце до три године и седам објеката за децу узраста од три године до поласка у школу. У три наменски грађена објекта услови рада су на задовољавајућем нивоу; у наменским објектима учињен је максимални напор како би се и они прилагодили потребама деце. Сви објекти су територијално близу, распоређени на малој удаљености један од другог.

Просторни услови рада

ПУ „Врачар“ васпитно-образовни програм реализује у 17 објеката са преко 2000 уписане деце, као и у Дечијој болници  у Тиршовој и Заводу  за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију са децом која се налазе на болничком лечењу, а на реализацији програмских садржаја ангажован  је потребан број радника одговарајуће стручне спреме.

Већина објеката располаже властитим, безбедним двориштима, док поједини објекти који се налазе у склопу основних школа користе простор школских дворишта за организовање активности на отвореном простору. Фискултурне сале постоје у три комбинована објекта док се у осталим садржаји из области физичког васпитања реализују у заједничким холовима.

Предшколска установа Врачар основана је 23.09.1964. године.

 

Установа за обављање своје делатности користи 14 објеката, у којима је смештено 10 вртића и 7 јаслица.

Од поменутих 14 објеката само су три објекта  наменски грађена, а 3 вртића су смештена у основним школама.

Рад са децом на болничком лечењу реализује се у Дечјој клиници у Тиршовој и у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију у Краља Милутина.

 

Припрема хране обавља се у Централној кухињи која се налази у Бјелановићевој бр. 2  у којој је смештена Заједничка  служба установе.

По Решењу о усклађивању нормативних аката 23.04.1993. године званично обележавамо Дан установе .

Радно време

Радно време у Установи утврђено је одлуком Скупштине града Београда као оснивача,

односно траје од 7,00 до 18,00 часова (11 часова),

а у болничким гупама од 12,30 до 17,30 часова (5 часова),

осим на оделењима Хематолошка дневна болница и Дијализа на којима је радно време од  8-13 часова.

Пријемно оделење организује рад у две смене од 8-13 часова и од 11-16 часова, данима када је  ДК  Тиршовој дежурна.

Уважавајући потребе родитеља радно време у већини објеката почиње у 6,30.

 

Припремни предшколски програм (четверочасовни ) организује се у простору основних школа Свети Сава и краљ Петар 2 Карађорђевић у две смене од 8-12 часова и од 12,30-16,30 часова.

 

Групе почињу са радом од 01.09. односно почетком школске године.

Током лета раде сви објекти у Установи.

 

Рад у Централниј кухињи је од  7-14 часова.

 

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм