PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Деци је фокус пажње био на различитим начинима активностима и игара које су за циљ увек имале исти исход – да произведу различите звукове.

Средња јаслена група 1

Праћењем интересовања деце која су још у току адаптације тражила неко место где би се сакрила и играла, користили смо различите материјале од платна, реса, картона до „пуцкетавог“ наслона и слично.

У овом пројекту су били укључени и родитељи, где су нам помогли у изради скровишта.

Средња јаслена група 2

Циљ пројекта је био да се деца упознају и манипулишу различитим материјалима.

У овом пројекту користили смо мекани кутак, скривалицу, процесни пано и сензоперцептивну стазу.

Деца су прво посматрала, затим узимала у руку и тако испитивала материјале. А временом носећи материјале са једног места на друго су проходавала и учврстила свој ход.

Млађа јаслена група

У оквиру средине за учење, уредили смо интелектуални центар, где деца могу слободно да прилазе сликама, посматрају, показују и именују.

Скривалица са тракама (мобилијар) је деци омогућена да пролазе између трака које висе, покушавају да се сакрију и померају траке у правцима које желе.

Сензо-перцептивне табле омогућују деци да слободно истражују на њима.

Ракета – скривалица, пружа деци могућност да улазе, по једно или више деце, да се сакрију.

Центар за осамљивање који се налази поред литералног дела, омогућује деци да се осаме, узму жељену књигу, посматрају, читају и листају.

Старија јаслена група 1

Током октобра деца средње групе вртића „Фића“ започињу рад на пројекту „Трагом змаја“. Децу занима:

  • Где лети папирни змај?
  • Како лети?
  • Докле може да стигне?

Трагање започињемо пратећи правац ветра у односу на лишће, крошње и друге предмете у природи на које ветар делује. Деца праве заставу којом ће пратити правац ветра.

1. Посматрамо – уочавамо - енциклопедија о инсектима

2. Симболичко представљање грозд техника

3. Посматрање инсеката у природи

4. Истражујемо инсектаријум лупом

5. Посматрање инсекта помоћу микроскопа

Старија група – вртић Фића

Цртање истог цртежа левом и десном руком помаже развијању моторичко перцептивних способности, координације рука-око, орјентације у простору, концентрације и пажње као и веселом расположењу.

Предшколска група - вртић "Фића"

У млађој узрасној групи вртића „Фића“, током периода адаптације деца су била укључена у разноврсне и креативне игре и активности. Покретна игра „У шумици зека“, буди заинтересованост код деце и проширујемо је кроз различите садржаје. Отварамо тему пројекта „Где нестаде зека?“.

Деца из четворочасовног припремног предшколског програма данима посматрају дрво у дворишту вртића и питају се „Зашто дрво светлуца?“. Истражујући откривају инсекте на кори дрвета који светле. Отвара се пројекат, подстицајна средина се прилагођава њему, а уз подршку родитеља набављамо потребну литературу, постере и средства за проширивање сазнања.

Одлуком директора ПУ „Врачар“ бр. 466, од дана 24.08.2020. г., расписан је конкурс за пријем у радни однос на неодређено време и објављен у ПДФ издању публикације Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 09.09.2020.г. Конкурс је отворен 8 (осам) дана.

Одлуком директора ПУ „Врачар“ бр. 432, од дана 05.08.2020. г., расписан је конкурс за пријем у радни однос на неодређено време и објављен у ПДФ издању публикације Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 12.08.2020.г. Конкурс је отворен 8 (осам) дана.


Преузмите прилог:
Download this file (oglas.pdf)Оглас 221 kB

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм