PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Активност током рада на пројекту везаном за ,,Дрво”. Упознавање геометријских тела и облика по унапред припремљеној шеми. Одређивање старости дрвета (број годова).

Припремни предшколски програм – 4 сата

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм