PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

На основу новог дописа из Министарства просвете , од 23.03.2020. о одговору система предшколског васпитања и образовања у време трајања епидемије и наших овавеза у вези с тим, предлажемо следеће краткорочне  активности (до првог априла)

Активности  подршке породицама са децом предшколског узраста:

Циљеви ових активности односе се на: подршку добробити деци и њиховим породицама и подршку породицама да обезбеде услове за континуирано учење кроз игру

Предлог активности:

  • На основу наших контаката , што телефоном, преко вибера и мејлова и сл. многи од вас успоставили су комуникацију са децом и родитељима преко вибера и осмислили темпо и начин комуникације, а у овом тренутку предлог је да сви ви, ако још нисте, успоставите комуникацију са децом и родитељима ваше васпитне групе.

 Неколико идеја какву размену можете остварити: предлог идеја да се  пројекат/тема настави код куће, предлог игара које родитељи и деца могу код куће...оставите могућност сталне размене, размењујте слике активности, подстичите их да вам постављају питања...

  • Договорите са родитељима који је то најбољи начин комуникације  вибер, ФБ групе и сл али је важно да формирате онлајн заједницу подршке и размене са породицом из своје васпитне групе;
  • Ову врсту комуникације остварујте на дневном нивоу;

Ми знамо да сте ви професионалци, најбоље познајете вашу децу и родитеље, имате изграђене начине комуникације са својим родитељима, тако наставите и сада уз поштовање професионализма, међусобног уважавања и разумевања.

Ако имате било какву дилему везану за овај начин комуникације са родитељима, јавите се стручној слуби, наше телефоне знате, напишите кратко потребе на мејл стручне слубе или на вибер. Предлог: ваше идеје које иду према породицама, размените на нивоу вашег објекта, а онда руководиоци актива, или руководиоци објеката или васпитач/ сестра  кога ви одредите проследи  стручној служби.

Извештаје о начину комуникције, као и броју деце/ породица  која се укључе, доставите стручној служби 31.03.2020.

Активности подршке професионалном повезивању, умрежавању и размени искустава практичара у функцији истраживања, заједничког учења и унапређивања компетенција

     Активности:

  • Стручни сарадници проследиће вам мејловима текстове/материјале/смернице, који могу да буду подршка вама и родитељима  у новонасталој ситуацији ;
  • Такође ћемо радити на међусобном повезивању и хоризонталној размени практичара унутар наше установе, прослеђујући одређене материјале који могу да вам користе;
  • Преко сајта установе стручни сарадници укључиће се у програм - ИГРУ ПРОДУЖИ С ВРТИЋЕМ СЕ ДРУЖИ- предлог игара за сваки дан код куће, а ви се такође можете укључити вашим предлозима, које треба слати на мејл стручне службе, која ће их прослеђивати  континуирано на сајт установе;
  • Предложите литературу која у овом тренутку може бити од користи у вези са пружањем подршке породици да подрже добробит деце, проследите стручној сллужби која ће објединити све идеје и прослеђивати их свима вама.

 

Надам се да ћемо, као и до сада, добро професионално функционисати. Ово је нов начин рада за све нас, али је важно да се сви укључимо и будемо стално на вези.

 

У наставку нашег рада, следиће план активности од 1.04. па надаље.

               Желим вам добро здравље.

 

                                                                                                         Директор ПУ

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм