PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Деци је фокус пажње био на различитим начинима активностима и игара које су за циљ увек имале исти исход – да произведу различите звукове.

Средња јаслена група 1

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм