PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

1. Посматрамо – уочавамо - енциклопедија о инсектима

2. Симболичко представљање грозд техника

3. Посматрање инсеката у природи

4. Истражујемо инсектаријум лупом

5. Посматрање инсекта помоћу микроскопа

Старија група – вртић Фића

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм