PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

У млађој узрасној групи вртића „Фића“, током периода адаптације деца су била укључена у разноврсне и креативне игре и активности. Покретна игра „У шумици зека“, буди заинтересованост код деце и проширујемо је кроз различите садржаје. Отварамо тему пројекта „Где нестаде зека?“.

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм