PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Васпитачица из вртића "Фића" укратко је испричала да се задњих година ради по

Основама програма", Године узлета".  Битно је истаћи да је и сам њихов пројекат "Фићин забавник" рађен у том духу где се ставља акценат на континуирано праћење деце као и само истраживање, где деца долазе до нових сазнања и решења.

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм