PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Истраживање земља, семена, клица. Деца посматрају, уочавају, бележе промене које настају и повезују знања.

Четворочасовни припремни предшколски програм

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм