PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Деца су у сарадњи са васпитачима уређивали просторне целине у својој соби. 

У оквиру сензо-моторне целине деца ређају природне материјале по линијама. 

Деца су са вапитачима дошла на идеју како да лакше науче гледање на сат.

Старија/предшколска група

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм