PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Игра сенки уз помоћ графоскопа

Цртање кафом по сензорном столу (светлећем)

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм