PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Деца стичу и проширују своја знања путем интеракције са различитим материјалима, нарочито природним. У млађој групи дечје интересовање посебно је привукла шишарка. 

Полазећи од чињенице да је дете компетентно, холистичко биће које говори „стотину језика“ пре свега мислимо на дечју потребу изражавања идеја, осећања и мисли, различитим средствима изражавања (покрет, мимика, гест, глума, креативно уметничко изражавање).

Машта игра кључну улогу у дечјој потрази за учењем и разумевањем.

Уметничко изражавање омогућава детету да посматра и доживи свет на различите начине. 

Креативност се најбоље изражава кроз интерперсоналну размену.

Добро је да питаш/свако је важан са оним што може.

У изазовној ситуацији насталој због епидемије вируса covid 19 деца и васпитачи траже контакт са експертом који може да пружи деци одговоре на нека питања и подржи и прошири  њихова интересовања у пројекту.  Родитељи су укључени у пројекат путем процесних паноа и фотографија које свакодневно приказују децу у процесу учења и учествују са својим предлозима.

Излагањем дечјих радова и бележењем исказа, деци се шаље порука да је оно што чине и говоре важно. Фотографије деце у процесу истраживања у пројекту не посматрају се саме за себе, већ служе деци да ревидирају претходна искуства а васпитачима служе као медиј кроз који сагледавају дечју симболичку експресију.

Креирање простора богатог потенцијалима који задовољава и подстиче дечју потребу за истраживањем велики је изазов. Деца у њему доживљавају нова искуства, занимљива и информативна.

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм