PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Утицај исхране на правилан раст и развој деце предшколског узраста је од изузетног значаја, а у исто време то је и кључан период за формирање исправних навика у исхрани. 

Правилне навике стечене у предшколском узрасту чиниће снажан ослонац у очувању и унапређењу здравља  као и  у спречавању развоја незаразних болести у каснијем животном периоду.

Планирање исхране деце у предшколској установи Врачар обављају сарадници за исхрану, нутриционисти - дијететичари, у складу са  Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи.

Усклађеност колективне исхране у предшколској установи са дефинисаним нормативима, одређених поменутим Правилником , добија додатну важност у виду  кориговања евентуалних недостатака и неправилности породичне исхране.

Нутриционисти јеловник састављају на недељном нивоу.

За целодневни боравак деце у установи неопходно је обезбедити 75% енергетских потреба и 90% дневних потреба у протеинима животињског порекла, минералима и витаминима.

 Удео хранљивих састојака, изражен у процентима у односу на енергетску вредност оброка износи:

 • протеини 10%
 • угљени хидрати 60%
 • масти 30%.

Начела правилне исхране деце на којима се заснива програм исхране деце у предшколској установи су:

 1. Рационална исхрана – исхрана која обезбеђује адекватан енергетски унос у односу на узраст и пол;
 2. Оптимална исхрана – добро избалансирана исхрана, која обезбеђује све хранљиве састојке и заштитне материје у одређеним количинама и процентуалним односима;
 3. Разноврсна исхрана – која обезбеђује дневну заступљеност свих група намирница, рановрсна јела без честог понављања, при чему предност треба дати биолошки вредним намирницама;
 4. Сезонска исхрана – која подразумева заступљеност намирница зависно од годишњег доба;
 5. Уравнотежена исхрана – односи се на правилан дневни ритам оброка, у одређено време и у одређеним временским размацима.

 

 

ОБЈЕКТИ

 • Вртићи
 • Јасле
 • Припремни предшколски програм