PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Праћењем интересовања деце која су још у току адаптације тражила неко место где би се сакрила и играла, користили смо различите материјале од платна, реса, картона до „пуцкетавог“ наслона и слично.

У овом пројекту су били укључени и родитељи, где су нам помогли у изради скровишта.

Средња јаслена група 2

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм