PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

У  складу са планом реализације Једнодневних професионалних сусрета (ЈПС) у оквиру Модела заједнице професионалног учења (ЗПУ), Предшколска установа „Врачар“ је била домаћин скупа практичара који се одржао у суботу 27.11.2021. године у објекту „Мића и Аћим“ који је језгро промене.

Поред наше установе, на сусретима је учествовало шест предшколских  установа: „Наша радост“, Смедерево, „Пчелица“, Сремска Митровица, „Дуга“, Аранђеловац, „Лане“, Алексинац и “Радост“, Чачак, које такође имплементирају модел ЗПУ.

Методологија рада током сусрета била је заснована на пет сценарија чије су кључне карактеристике:

 • Уважавање концепата из Основа програма ПВО Године узлета
 • Уважавање праксе практичара и њиховог аутентичног професионаланог искуства
 • Пружање практичарима могућности избора и доношења одлука
 • Подстицање практичара да уче кроз сарадњу са другим колегама
 • Подстицање практичара да развијају различите нивое критичке рефлексије помоћу рефлексивних истраживачких питања
 • Оснаживање практичара да планирају промене у својој пракси
 • Усмереност и на процес учења и на продукте учења у сценаријима
 • Применњивост прилагодљивост сценарија у реалном контексту различитих вртића.

ОБЈЕКТИ

 • Вртићи
 • Јасле
 • Припремни предшколски програм