PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

Програм подршке развијању капацитета за примену Основа програма ПВО Године узлета у Србији ПУ Врачар, вртић- језгро промене “Мића и Аћим“ активно учествује, од месеца маја,  у развијању Модела заједнице професионалног учења (ЗПУ) који је развијен је у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја чију реализацију финансира Међународна банка за обнову и развој (број 8693YF), као и у оквиру потпројекта Програм подршке развијању капацитета за примену Основа програма ПВО Године узлета у сарадњи са Министарством, Канцеларијом УНИЦЕФ и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Један од циљева Програма подршке развијању капацитета за примену Основа програма ПВО Године узлета јесте креирање модела заједнице професионалног учења Од рефлексије о акцији до рефлексије за акцију који ће повезивати практичаре на нивоу једне и/или више установа. Модел је усмерен на оснаживање стручних сарадника и васпитача и медицинских сестара васпитача да критички и рефлексивно преиспитују, мењају и развијају своју праксу у сарадњи са колегама у вртићу, као и са колегама из других предшколских установа. Кључни актери у овом моделу су: координатори хоризонталне размене из Уницефа (организациона и стручна подршка за установе које су кренуле са применом Основа програма 2019. године), сарадник за развој рефлексивно-социјалне праксе2 (организациона и стручна подршка за установе које су кренуле са применом Основа програма од 2020. године и после), координатор хоризонталне размене из ПУ/вртића3 и васпитачи из предшколске установе.

Модел заједнице професионалног учења има два циља:

  • овладавање колаборативним техникама учења и техникама које покрећу различите нивое рефлексије које ће помоћи практичарима да промишљају и преиспитују сопствену праксу, размењују своје увиде и планирају промене у пракси;
  • континуирано мењање, грађење и развијање професионалних знања и вештина, као и личних уверења и вредности, кроз сарадњу и дијалог са колегама у подржавајућем окружењу.

 

РАЗВИЈАМО ЗАЈЕДНИЦУ КОЈА УЧИ


 

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм